14th July

هوای ابود (Ubud) امروز محشره.دم صبحی یه بارونی زد و هنوز هم هوا دلچسب و دوست داشتنیه.یادم رفت بگم اینجا اکثر اوقات بچه ها رو که توی کوچه میبینی دارن بادبادک بازی می کنن.بادبادکهای بزرگی درست می کنن و هوا می کنن.

آدم و یاد بچگی هاش می اندازه.چقدر دلم می خواد برم باهاشون بازی کنم.یکم که سرم خلوت بشه یکی می خرم.بادبادکهای بزرگ و قشنگی دارن.یه جنبه مذهبی هم برای هندوهای اینجا داره.بالای سر خیلی از خونه ها یه بادبادک بسته شده و برای خودش تو آسمون تاب می خوره.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید