این مطلب نوشته من نیست و مرجعش و نمیدونم

زندگی کوتاه تر از آن است که به خصومت بگذردو قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند آنچه از روزگار بدست می آید با خنده نمی ماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمیشود!! فردا خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم... یک قلب پاک از تمام معابد جهان زیباتر است از خدا پرسیدم:خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد:گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو. ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن. زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید

/ 5 نظر / 19 بازدید
لی لی

این نوشته های ساده حقیقت زندگین اما شاید از بس ساده ان جدی نمی گیرمشون و یا فراموششون می کنیم[لبخند]

دخترک بهار

خودت هم اگر رعایت کنی قوانین زندگی را یکی که نمی دانم یکهو از کجا پیداش می شود بهم میزند آرامشت را ممنون از حضورتون همیشه بهاری باشین

عسل

زندگی کوتاست اما زیبا و زیبا تر میشود اگر با خدا بود