نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
رزا

زندگی باور آرزوهای قشنگ است، برایت آرزوهای قشنگ می کنم و تو آنها را باور کن. "لیلة الرغایب" شب آرزو ها مبارک! هرچی آرزوی خوبه مال تو... [گل][گل][گل]

یوسف

شعر فوق العاده قشنگی بود