باد که بیاید،باران که بیاید
تو باید به عمد از میان آوازهای کودکان بگذری
چترت را در کنار ایستگاهی در مه فراموش کن
خیس وخسته بیا
نمی خواهم شاعر باشی،بارش باش!
همین برای هفت پشتِ روئیدن گل کافی است ....
/ 1 نظر / 19 بازدید
رزا

من میدانم... یک روز،چـتـر ها هم عاشـق باران میـشـوند ! [گل][گل][گل]